Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1301 (2016-2017)
Innlevert: 15.06.2017
Sendt: 16.06.2017
Besvart: 23.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kan statsråden stadfeste eller avkrefte om forsvarssjefen tilrådde Evenes som base for overvakingsfly med utgangspunkt i at Noreg skulle kjøpe overvakingsfly med våpenberarar?

Begrunnelse

7. juni stilte underteikna følgjande spørsmål:

«Kan statsråden stadfeste om forsvarssjefen i FMR vurderte Evenes som base for dei nye P-8 flya, eller om han derimot planla med utgangspunkt i at Noreg skulle kjøpe inn ein mindre flytype til overflateovervaking utan våpenberarar?»

Statsråden svara at:

«Forsvarssjefen foreslo i FMR hausten 2015 å etablere ein overvakingsskvadron på Evenes, beståande av fire bemanna overvakingsfly og seks ubemanna operasjonelle luftfarkostar. Forsvarssjefen tilrådde at desse kapasitetane skulle etablerast på Evenes og erstatte P-3 Orion.»

Underteikna fekk ikkje svar på om forsvarssjefen tilrådde Evenes som base for overvakingsfly med utgangspunkt i at Noreg skulle kjøpe overvakingsfly med våpenberarar.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Eg viser til brev frå Stortinget sin president av 16. juni 2017. Der spør stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete om eg kan stadfeste eller avkrefte om forsvarssjefen i det fagmilitære rådet (FMR) tilrådde Evenes som base for overvakingsfly med utgangspunkt i at Noreg skulle kjøpe overvakingsfly med våpenberarar.
Tilrådinga frå forsvarssjefen i FMR var å kjøpe fire bemanna overvakingsfly utan våpen og våpenberande kapasitet, og flya var ikkje tiltenkt rolla som våpenberar. Forsvarssjefen tilrådde at overvakingsflya skulle etablerast på Evenes, uavhengig av om dei skulle ha våpenberande kapasitet eller ikkje.