Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1310 (2016-2017)
Innlevert: 16.06.2017
Sendt: 19.06.2017
Besvart: 23.06.2017 av utenriksminister Børge Brende

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Kan utenriksministeren opplyse hvor store beløp som er gått fra den palestinske selvstyreadministrasjonen til henholdsvis fengslede palestinske terrorister og til fangenes familier i hvert av de siste fem årene, og hvilke endringer som faktisk er gjort siden president Abbas etter press fra Storbritannia og Norge lovet å ikke bruke bistand til dette formålet?

Begrunnelse

Ifølge Stavanger Aftenblad 17. 06. 2017 er noe av fangelønnen til israelske terrorister de siste årene utbetalt av PLO, mens en annen del utbetales av palestinske selvstyremyndigheter som før. Slik belønning av terrorister er uakseptabelt, uansett hvilken kanal pengene utbetales gjennom.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Støtteordningen rettet mot palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler. Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndigheter (PA). Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ordningen. Dette har senere blitt bekreftet ved flere anledninger, senest i mitt møte med president Abbas i april i år. Flere andre land har mottatt liknende forsikringer.
Den største andelen av PAs løpende inntekter kommer ikke fra giverne, men fra skatter og avgifter. Ifølge IMF utgjorde toll-, skatt- og avgiftsinntekter omlag 2/3 av PAs inntekter i 2016. PAs årlige budsjetter oppgir planlagte utgifter til støtteordningene rettet mot fangene og deres familier. Det foreligger ikke utfyllende informasjon om hvor store de reelle overføringene er.
Selv om vi har fått forsikringer fra PA om at bistandsmidler ikke brukes til å finansiere ordningen, fortsetter Norge sammen med andre givere å understreke at vi finner denne ordningen, der økonomiske utbetalinger øker med fangenes soningstid, uakseptabel. Jeg har flere ganger understreket at PA er tjent med å avvikle den nåværende praksisen.
Støtteordningen har i løpet av de siste månedene vært gjenstand for diskusjon, også mellom president Abbas og president Trump. Det er et betydelig internasjonalt press for å endre eksisterende praksis, og de palestinske myndighetene har sagt seg villig til å se på ordningen på ny. Vi har ikke mottatt noen nye opplysninger om at praksisen er endret, men vi vil fortsette å være en del av det internasjonale presset for å få slutt på en uakseptabel ordning.
Jeg viser for øvrig til ditt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1092 og til mitt muntlige svar i spontanspørretimen 27. april 2016. Jeg viser også til skriftlig besvarelse nr. 1000 (2015-2016) fra representanten Astrid Aarhus Byrknes, besvart 4. mai 2016, og nr. 1022 (2015-2016), fra representanten Jørund Rytman, besvart 12. mai 2016.