Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1317 (2016-2017)
Innlevert: 19.06.2017
Sendt: 19.06.2017
Besvart: 26.06.2017 av næringsminister Monica Mæland

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Fredag 2.6.17 vedtok Stortinget mot H og FrPs stemmer: «Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om offentlige anskaffelser stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje. Forskriftsendringen skal tre i kraft så snart som mulig.»
Når tar statsråden sikte på at endring i forskrift til lov om offentlige anskaffelser skal sendes ut på høring og når tar statsråden sikte på at forskriftsendringen trer i kraft?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det er viktig at vi i den fremtidige utviklingen av biodrivstoffpolitikken har fokus på bærekraft og god klimaeffekt. Regjeringen er svært opptatt av at drivstoffet vi benytter er så bærekraftig som mulig, men Stortingets vedtak reiser komplekse juridiske problemstillinger. Som klima- og miljøministeren og jeg har redegjort for skriftlig til Stortinget, og i debatten 2. juni, setter Norges forpliktelser etter EØS-avtalen og internasjonalt handelsregelverk grenser for hva som kan vedtas av norsk regelverk i dette tilfellet.
Det må derfor vurderes om det å innføre bestemmelser om at alle offentlige drivstoffinnkjøp skal være palmeoljefrie, vil kunne anses som en handelshindring som er i strid med EØS-avtalen og internasjonalt handelsregelverk. Dette vil bli utredet så snart som mulig. Det er derfor for tidlig nå å angi noen nærmere tidsplan for et forskriftsarbeid.