Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1319 (2016-2017)
Innlevert: 19.06.2017
Sendt: 19.06.2017
Besvart: 23.06.2017 av utenriksminister Børge Brende

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Kan utenriksministeren bekrefte at den palestinske selvstyreadministrasjonen nå har gitt uttrykk for at den har skiftet politikk og nå vil stanse utbetalinger av lønn og høye godtgjørelser til fengslede terrorister og deres familier - og dersom det ennå ikke er tilfelle, vil utenriksministeren samarbeide med USA og andre som forsøker å presse palestinske selvstyremyndigheter til å slutte med denne uakseptable praksisen?

Begrunnelse

USAs utenriksminister Tillerson uttalte i en senatshøring tirsdag 13.06.2017 at palestinske myndigheter etter amerikansk press vil stanse utbetalinger av lønn til terrorister og deres familier.
Etter at det både fra palestinsk og israelsk hold kom uttalelser om at dette ikke var tilfelle, presiserte Tillerson onsdag at:

"At least I have been informed they’ve changed that policy and their intent is to cease payments."

Dagen etter svarte imidlertid sjefen for den palestinske fangekommisjonen, Issa Karake, på Tillersons utsagn. Han sa at palestinske myndigheter ikke ville gi etter for press og at terrorlønningene er et «nasjonalt, moralsk og menneskelig ansvar», ifølge Palestina Media Watch.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Støtteordningen rettet mot palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler. Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndigheter (PA). Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ordningen. Dette har senere blitt bekreftet ved flere anledninger, senest i mitt møte med president Abbas i april i år. Flere andre land har mottatt liknende forsikringer.
Støtteordningen har i løpet av de siste månedene vært gjenstand for diskusjon, også mellom president Abbas og president Trump. Det er et betydelig internasjonalt press for å endre eksisterende praksis, og de palestinske selvstyremyndighetene har sagt seg villig til å se på ordningen på ny. Vi har ikke mottatt noen nye opplysninger om at praksisen er endret, men vi vil fortsette å være en del av det internasjonale presset for å få slutt på en uakseptabel ordning.
Jeg viser for øvrig til tilsvarende spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1092 om denne ordningen fra representanten Hans Fredrik Grøvan, besvart 18. mai i år, til mitt muntlige svar i spontanspørretimen 27. april 2016, samt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1000 (2015-2016) fra representanten Astrid Aarhus Byrknes, besvart 4. mai 2016, og nr. 1022 (2015-2016), fra representanten Jørund Rytman, besvart 12. mai 2016.