Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1331 (2016-2017)
Innlevert: 20.06.2017
Sendt: 21.06.2017
Besvart: 28.06.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Er det i kvotefastsettelsen for snøkrabbe tatt høyde for å sikre leveranser til Seagourmet sin produksjon i Båtsfjord og dermed sikre viktige arbeidsplasser der?

Begrunnelse

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt snøkrabbekvotene for 2017. De ansatte ved Seagourmet sin snøkrabbefabrikk i Båtsfjord har lenge ventet på en løsning som sikrer leveranser til deres produksjon.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Det er fastsatt en totalkvote for uttak av snøkrabbe som en del av en plan for forvaltningen av snøkrabben i Barentshavet. Snøkrabben skal forvaltes med mål om bærekraftig høsting som gir grunnlag for verdiskaping for samfunnet, og med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget om hvordan artene påvirker hverandre i økosystemet. Totalkvoten er satt til 4 000 tonn og av dette er det avsatt 500 tonn til avtaler med andre land.
Det er ikke lagt noen føringer på hvor snøkrabben skal landes, slik at det er opp til hver enkelt næringsaktør å bestemme selv.
Det er vist stor interesse fra flere land i EU for å fiske snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet. Det er derfor naturlig å ta høyde for eventuelle bilaterale avtaler med andre land når det fastsettes en totalkvote.
Dette er på lik linje med avsetninger til bilaterale bytteavtaler på andre arter også. Avsetningen har således ingen tilknytning til snøkrabbefabrikken i Båtsfjord.
Jeg vil videre vise til stortingsrepresentant Helga Pedersen sine skriftlige spørsmål nr. 482 av 9. januar og spørsmål nr. 1040 av 2.mai i år, og mine utfyllende svar på disse.
I mine foregående svar forklarer jeg hvilke komplekse problemstillinger som er knyttet til snøkrabben og forvaltningen av den. Jeg har også informert om en tett dialog med EU i denne saken, og beskrevet hvordan vi i forhandlinger har tilbudt EU snøkrabbe i en avtale om kvotebytte. Vi har fortsatt løpende samtaler med EU om dette spørsmålet.