Skriftlig spørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1335 (2016-2017)
Innlevert: 21.06.2017
Sendt: 21.06.2017
Besvart: 30.06.2017 av finansminister Siv Jensen

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Spørsmål

Lisbeth Berg-Hansen (A): Vil finansministeren bidra til at Statens innkrevingssentral blir involvert, og innlemmet, i arbeidet Skatteetaten har igangsatt med å integrere fellesfunksjonene i Statens innkrevingssentral tettere med Skatteetatens øvrige systemer og prosesser?

Begrunnelse

Jeg viser til svar fra finansministeren på mitt spørsmål om det foreligger planer om å flytte deler av Statens innkrevingssentral til Oslo. I sitt svar skriver finansministeren at Skatteetaten har igangsatt et arbeid med å integrere fellesfunksjonene i Statens innkrevingssentral tettere med Skatteetatens øvrige systemer og prosesser. Det vil da etter mitt syn være særdeles fornuftig å involvere Statens innkrevingssentral i dette arbeidet. Jeg vil minne om at innovasjonsmagasinet Innomag har kåret Statens innkrevingssentral til å være blant de 25 mest innovative bedriftene i Norge.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Statens innkrevingssentral (SI) er selvsagt involvert i arbeid med organisasjonsendringer i Skatteetaten som påvirker SI, på lik linje med øvrige enheter i etaten som påvirkes av endringer.