Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1336 (2016-2017)
Innlevert: 21.06.2017
Sendt: 21.06.2017
Besvart: 29.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Elever i videregående skole som er sterkt rammet av dysleksi, skrive/lesevansker og mattevansker, kan nå søke om fritak for karakterer og eksamen i 2. fremmedspråk. Dette er fornuftig, men det finnes også andre elever i skolen som grunnet eksempelvis gjennomgripende utviklingsforstyrrelser kan slite voldsomt med skole eller enkeltfag.
Vil statsråden ta initiativ til å vurdere hvordan man kan ivareta også disse elevene med hensyn til mulig fritak i enkeltfag på videregående skole?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen etablerte i april i år en søknadsbasert dispensasjonsordning for elever i videregående som er sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker. Disse elevene kan søke fylkesmannen om fritak for karakter og eksamen i 2. fremmedspråk. Ordningen er en oppfølging av uttalelsen fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda om samme tema.
Fritaksordningen er en midlertidig ordning som vil gjelde inntil en mer permanent forskriftsendring er på plass. Jeg har satt Utdanningsdirektoratet i gang med å utrede hvordan regelverket kan endres for å sikre at det ikke virker diskriminerende. Utredningen skal ha et videre perspektiv enn bare andre fremmedspråk og elever med dysleksi og spesifikke språkvansker. Også andre fag og andre målgrupper der krav til bestemte fag kan virke diskriminerende skal tas med i vurderingen. Utdanningsdirektoratet skal levere sin utredning til departementet i desember i år.