Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1347 (2016-2017)
Innlevert: 21.06.2017
Sendt: 22.06.2017
Besvart: 29.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Hvordan ser den demografiske fordelingen for de som har benyttet seg av fritt behandlingsvalg per 21.06.17 ut, og kan vi be om en tabellarisk fremstilling av tallene for den delen av fritt behandlingsvalg som ikke omfatter private og ideelle institusjoner som har avtale med helseforetakene?

Begrunnelse

Tall fra Stortingets utredningsseksjon viser at en stor andel av pasientene som benytter seg av ordningen Fritt behandlingsvalg er fra Oslo, Akershus eller Østfold. At det er den enkeltes helseutfordring, ikke geografisk tilhørighet, ressurser eller annen sosioøkonomisk bakgrunn, som styrer hvilket helsetilbud man får, er en viktig verdi i Norge. Arbeiderpartiet mener alle helsetilbud må ha dette som rettesnor når tilbudene utvikles og iverksettes. SSB sin rapport fra 20.06.17 peker nettopp på at FBV kan gjøre tilbudet til den enkelte for komplekst. Det er bekymringsverdig hvis ikke statsråden tar dette på alvor og setter inn grep som forhindrer en slik utvikling. Gjennom svar på spørsmål 15:1059 og 15:1137 kan det synes som statsråden til nå ikke har satt inn noen tiltak knyttet til denne utfordringen som kan øke forskjellene i samfunnet.