Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1364 (2016-2017)
Innlevert: 23.06.2017
Sendt: 26.06.2017
Besvart: 29.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Er utflyttingen av 60 statlige arbeidsplasser som nylig ble varslet i forbindelse med omorganisering av Kunnskapssektoren det endelige tallet for utflytting eller jobbes det med å flytte ut flere arbeidsplasser fra Oslo innen Kunnskapsdepartementet sin portefølje, slik tidligere varslet?

Begrunnelse

I planen fra regjeringen og V står det følgende:
Da planene for utflytting av statlige arbeidsplasser ble lansert sto følgende å lese om Kunnskapssektoren:

«Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren (KD):
Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren, med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk. Gjennomgangen skal føre til at flere oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo. Oppgaver og enheter skal blant annet vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet. Gjennomgangen omfatter om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.»

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen har tidligere orientert om at Kunnskapsdepartementet skal gå gjennom de sentral-administrative oppgavene i kunnskapssektoren, som i dag løses av om lag 850 årsverk totalt, hvorav 618 i Oslo, bl.a. for å flytte flere oppgaver og tjenester ut av Oslo. Det har departementet nå gjort, bl.a. med det resultat at 60 arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.
Kunnskapsdepartementet jobber ikke med å flytte ut flere arbeidsplasser av Oslo enn de 60 som ble varslet 15. juni 2017. Det kan bli aktuelt å vurdere ytterligere utflytting på et senere tidspunkt, men det foreligger ingen planer om det nå.