Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1381 (2016-2017)
Innlevert: 26.06.2017
Sendt: 27.06.2017
Besvart: 10.07.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Hvor mye mer bompengelån er det samlet sett mulig å ta opp innenfor de vedtak som Stortinget har gjort?

Begrunnelse

Det bes om en oversikt over bompengebidrag som er vedtatt, men som foreløpig ikke er tatt ut i form av lån eller brukt til finansiering (skjulte bompengeforpliktelser).
Det bes om svar i 2017-kroner.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen:

Svaret med tabell i pdf-format