Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1385 (2016-2017)
Innlevert: 28.06.2017
Sendt: 28.06.2017
Besvart: 05.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvor mange sykepleiere og helsefagarbeidere har gjennomført eller påbegynt etter- og videreutdanning siden 24.08.17, hvilke spesifikke nye ordninger og tiltak er opprettet for å nå målet om etter- og videreutdanning til 30 000 helsefagarbeidere og sykepleiere, hvilke beløp er avsatt og hvor store beløp er allerede brukt til hvert av disse tiltakene?

Begrunnelse

24.08.15 lovet statsminister Erna Solberg etter- og videreutdanning til 15. 000 sykepleiere og 15. 000 helsefagarbeidere. På spørsmål til revidert nasjonalbudsjett svarer Helse og omsorgsdepartementet at det til nå er bevilget hhv 300 og 325 mill. i 2016 og 2017 til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene, uten å spesifisere hvilken gruppe av ansatte midlene har gått til. Det redegjøres ikke for hvor stor andel av bevilgningen som er benyttet til formålet, eller hvor mange som har benyttet seg av tilbudet om etter- og videreutdanning. Videre svarer Helse og omsorgsdepartementet at det i Kompetanseløft 2020 er igangsatt 50 tiltak med en samlet bevilgning på 1,2 mrd. i perioden. Det er ikke redegjort for fordeling av disse midlene per tiltak eller per år, eller hvor stor andel av midlene som baserer seg på eksisterende tiltak og bevilgninger. Vi ber om at det redegjøres for dette. Det er ønskelig med en opplisting av hvordan det generelle tilskuddet til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene er disponert.
Vi ber om oppdaterte tall per 27.06.17.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: