Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1399 (2016-2017)
Innlevert: 30.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 24.07.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hvor mye har en pensjonsinntekt på hhv. 200 000, 250 000, 300 000, 350 000 og 400 000 kroner i 2013 økt med for hvert av årene 2014-2017 og til sammen for disse fire årene når en legger anslag for 2017 til grunn, og hvordan ville denne utviklingen sett ut dersom pensjonene ble regulert etter snitt av lønns- og prisvekst i samme periode?