Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1417 (2016-2017)
Innlevert: 01.08.2017
Sendt: 01.08.2017
Besvart: 19.08.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): I oktober 2013 publiserte Forsvarsdepartementet en evalueringsrapport om forsvarssektorens gjennomføring av langtidsperioden 2009-2012.
Har en tilsvarende rapport om langtidsperioden 2013-2016 blitt utarbeidet eller er en slik rapport under utarbeiding, og om ikke, hva er begrunnelsen for ikke å utarbeide en slik rapport?

Begrunnelse

Rapporten fra oktober 2013: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fd/temadokumenter/2013-10-10-evaluering-langtidsplan.pdf

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Forsvarsdepartementet (FD) har under utarbeidelse en evalueringsrapport for langtidsperioden 2013–2016. Hovedformålet med evalueringsrapporten er å vurdere måloppnåelsen i forsvarssektoren ved utgangen av 2016, knyttet til de målene og prioritetene som ble vedtatt av Stortinget for perioden 2013–2016. Videre er det et formål å identifisere erfaringer av betydning for arbeidet med gjennomføring av gjeldende og kommende langtidsplaner.
Et sammendrag av rapporten vil på vanlig måte inngå i Prop. 1 S (2017–2018) høsten 2017. Etter fremsendelse av Prop. 1 S (2017–2018), planlegges det å offentliggjøre evalueringsrapporten, og rapporten vil da registreres på evalueringsportalen.no.