Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1407 (2016-2017)
Innlevert: 30.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 11.07.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Langtidsplanen for 2013-2016, Prop. 73 S (2011–2012), inneholder tabell 10.1 «Økonomiske hovedstørrelser» med angivelser i mrd. 2012-kroner av budsjettall for sju sentrale områder innen forsvarssektoren.
I sammenliknbare tall (f.eks. 2016-kroner), hva var de reelle budsjettallene for disse sju postene i 2016?

Begrunnelse

De sju postene i tabell 10.1: a) materiellinvesteringer, b) infrastrukturinvesteringer, c) fellesfinansiert infrastruktur, d) merutgifter operasjoner i utlandet, e) øvrig drift, f) midlertidig økning av forsvarsramme for kampflyinvesteringer.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format