Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1408 (2016-2017)
Innlevert: 30.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 07.07.2017 av utenriksminister Børge Brende

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Hva vil utenriksministeren gjøre for å få EU til å slutte å finansiere Burundis deltakelse i internasjonale operasjoner, noe som er en av få eksterne finansieringskilder av Burundis autoritære lederskap, hva mener utenriksministeren må til for å få samtaler mellom regimet og opposisjon inn på rett spor, hva gjør Norge overfor samarbeidsland i EEC for å bidra til å legge press på Burundi for å bidra til en positiv utvikling og mener utenriksministeren at ansvaret for mekling bør løftes til FN?

Begrunnelse

To år har gått med rapportering om grove menneskerettighetsbrudd i Burundi og nær 500 000 flyktninger etter at president Nkurunziza stilte til valg en tredje periode i strid med Arushaavtalen.
Siden den gang har East African Community hatt ansvaret for meklingen som knapt har kommet i gang, på grunn av at Nkurunziza nekter å ha dialog med deler av opposisjonen.
Burundi inviteres ikke med inn i nye FN-operasjoner, men deltar i dag i AMISOM, noe som gir inntekter til den Burundiske stat. Det er nødvendig å sikre AMISOM styrker om Burundis styrker ikke lenger skulle finansieres.
Norge har hatt ambassadekontor i Burundi, bidratt med betydelig med bistandsmidler til utdanning og til å styrke demokratiet.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Situasjonen i Burundi fortsetter å være svært bekymringsfull. Et samstemt internasjonalt samfunn, inkludert EU og Norge, mener at valget i 2015 ikke var fritt og rettferdig. Vi har fordømt de grove menneskerettighetsbruddene i Burundi, senest i FNs menneskerettighetsråd 15. juni. EU har innført restriktive tiltak mot enkeltpersoner i Burundi. Norge har sluttet seg til disse tiltakene.
Norge har støttet Det østafrikanske fellesskaps (EAC) forsøk på dialog mellom regjeringen og opposisjonen, men vi er bekymret over mangelen på resultater. Jeg hadde senest forrige uke samtaler om situasjonen i Burundi med Tanzanias utenriksminister Mahiga, og tidligere president Mkapa, som tilrettelegger for EAC-prosessen. Det er avgjørende at man søker en løsning på krisen i et regionalt format, der Burundis naboland spiller en aktiv rolle.
Vi har fortsatt håp om at EAC-prosessen skal få et gjennombrudd. FNs nye utsending til Burundi Michel Kafando, besøkte Burundi forrige uke. Det vil være naturlig å avvente forhandlingsmøtet i EAC-regi og gjøre opp status etter Kafandos besøk, før man ser nærmere på FNs rolle i den videre prosessen.
Burundis deltakelse er viktig i Den afrikanske unions operasjon for Somalia. Tilbaketrekning vil svekke sikkerheten for den somaliske befolkningen ytterligere, og øke terrortrusselen i Somalia. EU har oppnådd enighet med AU om en mekanisme som sørger for at betaling går direkte til soldatene via en tredjepart, og ikke til myndighetene.