Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1414 (2016-2017)
Innlevert: 30.06.2017
Sendt: 03.07.2017
Besvart: 06.07.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I Aftenposten 19.2.2016 omtalte Fiskeriministeren kritiske stemmer i oppdrettsdebatten som «mørke motkrefter». 9 juni 2017 publiserte Morgenbladet artikkelen «De forbannede lakseforskerne» hvor 20 forskere på b.la oppdrett, laks, ernæring er intervjuet. De beskriver at de har opplevd press og utestenging når de har offentliggjort kritisk forskning om helse- og miljøeffekter av oppdrettsindustrien.
Vil regjeringen ta initiativ til en uavhengig gransking av advarslene om at fri forskning om oppdrett er truet?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Jeg ønsker velkommen debatter om hvordan uavhengig forskning sikres. Morgenbladet har satt søkelyset på forholdet mellom forsker og oppdrettsnæringa. I den sammenheng har de benyttet et sitat fra meg, som er uttalt i en annen sammenheng. Jeg ønsker derfor innledningsvis å slå fast at jeg ikke mener at forskning eller forskere er motkrefter.
Tilliten til forskningen er uløselig knyttet til dens kvalitet og uavhengighet. Dette er noe både myndighetenes og forskningsinstitusjonene er opptatt av. Forskningsinstitusjonene og myndighetene har derfor systemer for å ivareta dette. Viktige prinsipper er at forskningen skal være fagfellevurdert, og at forskningsinstitusjonene evalueres med jevne mellomrom. Videre har vi nedsatt faglige råd som skal bidra til høy faglig kvalitet i forskningsinstitusjonene som gir forvaltningsråd til fiskerimyndighetene. Styringssignaler mellom myndigheter og forskningsinstitusjoner skal formidles i tildelingsbrev og gjennom formelle kontaktmøter som alle kan få innsyn i. I styringsdialogen er vi opptatt av at forskningsinstitusjonene har og skal ha en fri og uavhengig rolle i faglige spørsmål, derfor er dette nedfelt i forsknings-institusjonenes hovedinstruks.
Jeg ser ikke behov for en uavhengig gransking nå, samtidig må både myndighetene og forskningsinstitusjonene løpende vurdere om systemene er gode nok for å ivareta og sikre god og uavhengig forskning. Dette vil jeg også være opptatt av i styringsdialogen framover.
Både myndigheter og næringsliv er avhengig av solid og uavhengig forskning for å sikre en bærekraftig utvikling framover.