Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1430 (2016-2017)
Innlevert: 01.08.2017
Sendt: 02.08.2017
Besvart: 09.08.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Hvor mange personer er i langtidsplanen estimert å jobbe ved Andøya flystasjon ved delt løsning, og hva er den estimerte endringen i personellet stasjonert ved Andøya flystasjon sammenlignet med antallet personell som jobber på Andøya flystasjon i dag?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Den fremtidige personellstrukturen skal ivareta nye flytyper og våpensystemer med bedre beskyttelse og høyere aktivitetsnivå og beredskap. Analysene i langtidsplanen legger til grunn at det er de nye maritime patruljeflyene, P-8 Poseidon, som vil bli stasjonert ved Andøya flystasjon i delt løsning. Dette er derfor ikke direkte sammenlignbart med dagens situasjon, hvor P-3 Orion er stasjonert på Andøya.
Ved en delt løsning øker personellkostnadene på Andøya sammenlignet med dagens organisasjon. Det er planlagt et støtteapparat og driftsmønster rundt P8 som vil sette Forsvaret i stand til å utnytte den avanserte plattformens fulle potensial. Derfor vil også de nye maritime patruljeflyene generere et behov for mer personell enn i dag. En delt løsning krever anslagsvis 300 ansatte på Andøya flystasjon. I dag er det om lag 250 ansatte ved flystasjonen. Av samme grunn vil kostnadene til eiendom, bygg og anlegg bli høyere på Andøya flystasjon i delt løsning.
Etableringen av en godt beskyttet base på Evenes er primært operativt begrunnet. I dagens trusselbilde er det nødvendig å etablere en base for operasjoner i nordområdene som er beskyttet mot moderne våpensystemer. Dette inkluderer en satsing på basesikring og langtrekkende luftvern som også vil gi beskyttelse av forhåndslagre og allierte mottaksområder, samt marinebasen i Ramsund og annen viktig infrastruktur.