Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1431 (2016-2017)
Innlevert: 01.08.2017
Sendt: 02.08.2017
Besvart: 09.08.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Hva har vært Forsvarets kostnader knyttet til sanering av shelter ved Bardufoss flystasjon?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Generelt vil avhending av bygningsmasse i forsvarssektoren skje enten ved salg, riving/sanering eller sikring. Sheltere befinner seg innenfor et avgrenset område, som enten er omfattet av Forsvarets adgangsbestemmelser eller tilsvarende sivile luftfartsbestemmelser, og dette påvirker valg av avhendingsmåte.
På oppdrag fra Forsvarsdepartementet ble det høsten 2013 gjennomført et pilotprosjekt som innebar riving og sanering av to sheltere av ulike typer på Bardufoss flystasjon. Pilotprosjektet hadde som formål å høste erfaring og få en viss sikkerhet for kostnadene ved riving og sanering av sheltere, og anbefale alternative avhendingsmåter.
Evalueringsrapporten etter pilotprosjektet viste at kostnadene i 2013 for å rive og sanere sheltere kom på 1,2 mill. kroner og 2,2 mill. kroner for de to ulike sheltertypene. I prosjektet ble shelterne revet og fjernet, inkludert miljøsanering og deponering av miljøfarlig avfall.
Det har i ettertid ikke vært revet og sanert flere sheltere på Bardufoss flystasjon, og det er pr. nå ikke planer for ytterligere riving/sanering.