Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1439 (2016-2017)
Innlevert: 03.08.2017
Sendt: 03.08.2017
Besvart: 10.08.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Etter at det ble gjort alvorlig skadeverk og utøvd trusler mot mennesker på øya Værøy i Lofoten har det kommet sterke reaksjoner på at politiet i Nordland valgte å ikke rykke ut til øya. Dette på tross av at det er vedtatt at øya skal ha tilstedeværende politi. På grunn av andre endringer i distriktet, som følge av politireformen, har politimesteren bestemt at øya må vente på å få ny tjenestemann.
Mener statsråden det er riktig at et isolert lokalsamfunn som Værøy ikke har tilstedeværende politi?

Begrunnelse

Lokalsamfunnet Værøy i Lofoten har i flere måneder vært uten tilstedeværende politi. Dette er et isolert lokalsamfunn og på grunn av dette det er vedtatt at Værøy kommune skal ha tilstedeværende politi. Med begrunnelse i usikkerhet knyttet til politireformen har ikke politiet i Nordland fått inn en erstatter etter at polititjenestemannen på øya gikk av med pensjon. Forrige helg ble det utøvd alvorlig hærverk mot flere eiendommer og trusler mot mennesker. Når disse hendelsene ble anmeldt til valgte politiet å ikke rykke ut. Lofoten Viking AS har nå anmeldt politimesteren i Nordland for unnfallenhet i tjenesten etter at politiet ikke rykket ut til skadeverk hos bedriften.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg mener det er viktig at alle lokalsamfunn, uavhengig av geografisk beliggenhet, har et tilstedeværende politi som sørger for at lov og orden blir opprettholdt. Jeg må understreke at ressursdisponeringen i Nordland politidistrikt er politimesterens ansvar. Derfor legger jeg til grunn at Nordland politidistrikt umiddelbart sørger for en tilfredsstillende politibemanning på Værøy.
Det er besluttet at Værøy lensmannskontor er ett av tjenestestedene i Nordland politidistrikt, og jeg legger derfor også til grunn at Værøy lensmannskontor får en polititjenestemann på permanent ordning snarest. Fungerende politimester i Nordland har opplyst at polititjenestemannen vil være på plass i starten av august.
Videre opplyser fungerende politimester i Nordland politidistrikt at det ikke er nærpolitireformen som er årsaken til at det ikke har vært tilfredsstillende politibemanning på Værøy den siste tiden.