Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1443 (2016-2017)
Innlevert: 03.08.2017
Sendt: 04.08.2017
Besvart: 09.08.2017 av næringsminister Monica Mæland

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Hvor mye har staten fått utbetalt i utbytte de siste 10 årene fra de selskaper og virksomheter staten har og har hatt eierinteresser i?

Begrunnelse

Det statlige eierskapet i næringsvirksomheter og selskaper er en viktig del av finansiering av velferden i Norge. Staten har et stort og aktivt eierskap i virksomheter som Statskraft, Statskog, Statoil og andre selskaper og virksomheter i næringslivet.