Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1447 (2016-2017)
Innlevert: 04.08.2017
Sendt: 04.08.2017
Besvart: 11.08.2017 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hvor mange flere ville betalt 1) 0 kroner, eller 2) mindre enn 50 000 kroner i skatt dersom 1) verdifastsettelsen av aksjer og driftsmidler ble satt til 0, eller 2) at formuesskatten ble fjernet i sin helhet, og hvordan fordeler disse seg etter formue i intervallene 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-20, 20-30, 30-50 og over 50 mill. kroner?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: