Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1453 (2016-2017)
Innlevert: 07.08.2017
Sendt: 07.08.2017
Besvart: 24.08.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Med henvisning til begrunnelsen nedenfor kan jeg be om at finansministeren belyser effekter av å erstatte gjeldende reguleringsregler med regulering med gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten?

Begrunnelse

I Meld. St.7 (2016-2017) redegjorde Arbeids-og sosialdepartementet for bakgrunnen for gjeldende regler om at alderspensjon under utbetaling skal reguleres med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent (kapittel 5) Det vises i meldingen blant annet til at regleringsreglene har en rekke systemmessige fordeler sammenlignet med å regulere pensjonene med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten, slik Arbeiderpartiet nå tar til orde for.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie:

Svaret med tabell i pdf-format