Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1486 (2016-2017)
Innlevert: 15.08.2017
Sendt: 15.08.2017
Besvart: 22.08.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Hva er Statnetts årlige inntekter fra utenlandsforbindelser i årene 2006-2016, og hvor stor andel av inntektene er tilbakeført til kundene gjennom transmisjonsnettet - i perioden som helhet og årlig?