Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1487 (2016-2017)
Innlevert: 15.08.2017
Sendt: 16.08.2017
Besvart: 21.08.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kva for rolle spelte Politidirektoratet (POD) og situasjonssenteret då det vart vurdert om politiet skulle stanse dei høgreekstreme demonstrantane på veg til- eller under demonstasjonen i Kristiansand 29. juli?

Begrunnelse

29. juli 2017 demonstrerte høgreekstreme i Kristiansand. I media, mellom anna gjennom dekninga til TV2 31. juli, er det stilt spørsmål om kvifor Agder politidistrikt ikkje fekk bistand frå andre politidistrikt og kva rolle politidirektoratet spelte i vurderingane.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt følgende informasjon fra POD:

Øst politidistrikt (pd) orienterte POD om den planlagte demonstrasjonen ca. åtte uker før den aktuelle datoen for gjennomføringen av demonstrasjonen. Øst pd ønsket at POD skulle ta en tydelig rolle i oppdragsløsningen med hensyn til det koordinerende ansvaret på operasjonelt nivå. Dette er i tråd med hovedinstruks for Politidirektoratet av 18.12.2012, der følgende fremkommer: «Politidirektoratet har et samordningsansvar og koordineringsansvar i forbindelse med kriser og alvorlige hendelser som utfordrer kapasitet og kompetanse i ett eller flere politidistrikt.»

Opp mot den aktuelle demonstrasjonsdatoen fremkom det opplysninger om at demonstrasjonen sannsynligvis ville bli gjennomført andre steder enn i Øst pd. Øst pd formidlet denne informasjonen til andre politidistrikt de antok kunne være aktuelle som sted for gjennomføring av demonstrasjonen, herunder Agder pd. POD v/ politiets situasjonssenteret ble også orientert om en mulig flytting av demonstrasjonen. Natt til 29.7.2017 og på morgenen samme dag stanset Øst og Sør-Øst pd en rekke personer, flere av dem utenlandske statsborgere, som åpenbart var på vei for å demonstrere. Disse ble stanset i tråd med gjeldende regelverk og foreliggende planverk i de respektive politidistrikt. Gjennom natten til den 29.7.2017 var POD v/ politiets situasjonssenter i jevnlig kontakt med de aktuelle politidistriktene for å etablere et felles situasjonsbilde og for å opprettholde en felles situasjonsforståelse om utviklingen i situasjonen. Situasjonssenteret var ikke involvert i spørsmål om policy eller andre vurderinger knyttet til bortvisning ved grensen og anholdelser.