Skriftlig spørsmål fra Frank J. Jenssen (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1500 (2016-2017)
Innlevert: 18.08.2017
Sendt: 21.08.2017
Besvart: 04.09.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Frank J. Jenssen (H)

Spørsmål

Frank J. Jenssen (H): Hva er den gjennomsnittlige realveksten i kommunesektorens frie inntekter i perioden 2013-2017, dersom man inkluderer sist oppdaterte skatteanslag for 2017?

Begrunnelse

Det bes også oppgitt gjennomsnittlig realvekst i årene 2005-2013, totalt og pr innbygger.