Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1503 (2016-2017)
Innlevert: 22.08.2017
Sendt: 22.08.2017
Besvart: 29.08.2017 av utenriksminister Børge Brende

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Kan utenriksministeren garantere at ikke noe norsk forsvarsmateriell som eksporteres til landene som deltar i den saudi-ledede koalisjonen som intervenerer i Jemen blir brukt som en del av krigføringen i landet?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Alle lisenssøknader om eksport av norsk forsvarsmateriell er gjenstand for individuell og grundig vurdering på grunnlag av strenge og omfattende retningslinjer. Retningslinjene krever omfattende vurderinger av bl.a. risiko for at det aktuelle utstyret vil bli brukt til brudd på humanitærretten. Når det gjelder søknader om eksport til landene som deltar i den Saudi-ledede koalisjonen, er det en særlig årvåkenhet mot risiko for bruk i Jemen i strid med retningslinjene.
Det er ikke åpnet for eksport av våpen eller ammunisjon (såkalt A-materiell) til Saudi-Arabia.
Etter en grundig vurdering ble det åpnet for A-materiell til De forente arabiske emirater og Qatar i 2010. Eksport av annet forsvarsmateriell (i varekategori B) har vært tillatt til disse landene i flere år.
Utenriksdepartementet praktiserer i disse sakene en «føre var»-linje. Det innebærer at departementets vurdering av risiko er ytterligere styrket. Dersom det i en sak vurderes å foreligge en uakseptabel risiko for bruk som ikke er forenlig med retningslinjene, vil eksport avslås.
Utenriksdepartementet har ingen informasjon om at materiell fra Norge er brukt i Jemen.
Jeg kan forsikre at Utenriksdepartementets meget strenge praksis når det gjelder kontrollen med eksport av forsvarsmateriell vil videreføres.