Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1506 (2016-2017)
Innlevert: 23.08.2017
Sendt: 23.08.2017
Besvart: 28.08.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Stefan Heggelund (H)

Spørsmål

Stefan Heggelund (H): Hvor mange født i, eller etter 1990, har gått fire år eller mer på arbeidsavklaringspenger, totalt og fordelt per fylke, og hvor mange i denne gruppen kommer seg i jobb eller utdanning etter at AAP-perioden er utløpt?

Begrunnelse

Jeg vil vite hvor mange som vil få Ap-garantiene sine brutt denne gangen.