Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1517 (2016-2017)
Innlevert: 25.08.2017
Sendt: 25.08.2017
Spørsmålet er trukket tilbake

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Spørsmålet ble trukket.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: .