Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1527 (2016-2017)
Innlevert: 25.08.2017
Sendt: 28.08.2017
Besvart: 06.09.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): 50-70 familier med alvorlig hjerneskadde barn får i dag tilbud om og deltar i intensive treningsopplegg som ikke finnes i Norge. Uten å involvere disse sårbare barna og deres familier, er det nylig bestemt å fase ut dette tilbudet.
Hvordan vil statsråden sikre disse barnas rett til et fullverdig treningsopplegg og vil statsråden sørge for at utfasingsvedtaket revurderes i tett samarbeid de berørte familiene?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I sitt møte 9. juni behandlet Beslutningsforum for nye metoder sak om "Vurdering av fire intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskader". I vedtaket heter det blant annet at beslutningen om å avvikle bruken av disse behandlingsprogrammene er resultat av en lang prosess. Beslutningsforum sier samtidig at dersom det tilkommer nye opplysninger som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt. I vedtaket heter det også at annen type helsehjelp til denne pasientgruppen skal utvikles sammen med foreldre/pårørende til de aktuelle barna. Jeg ønsker at barn med hjerneskader skal ha et behandlingstilbud med høy faglig kvalitet. Pårørendes synspunkter og erfaringer er vesentlige for å sikre kvaliteten på behandlingstilbudet. Etter vedtaket har pårørende med erfaringer fra behandlingsprogrammene henvendt seg til departementet. Jeg ønsker å høre de pårørendes synspunkter og har avtalt møte med dem i nær fremtid.