Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:1560 (2016-2017)
Innlevert: 06.09.2017
Sendt: 07.09.2017
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 14.09.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Er det mulig å differensiere renovasjonsavgiften slik at man ikke betaler hytterenovasjon om man allerede betaler hjemmerenovasjon i samme kommune som hytten ligger i?

Begrunnelse

Flere hytteeiere opplever det som urettferdig å skulle betale to sett med renovasjonsavgifter, spesielt gjelder dette der de har hytte i samme kommune som de er bosatt i.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Det er riktig at det ikke er anledning til å fastsette lavere avfallsgebyr for hytteeiere som har fast bosted i kommunen, enn for hytteeiere som har fast bosted i andre kommuner.
Kommunen har en plikt til å samle inn husholdningsavfall. For denne tjenesten skal kommunen ta et gebyr som fullt ut dekker kostnadene kommunen har til innsamling og behandling av avfallet (selvkost). Kommunen kan fastsette differensierte gebyrer. For eksempel kan hytteeiendommer få lavere gebyrer enn fastboende fordi det er færre kostnader forbundet med avfallshåndteringen fra disse. En eventuell differensiering av gebyrene må imidlertid være begrunnet med at det er objektive forskjeller ved denne typen eiendom, som for eksempel at det oppstår mindre avfall. Det er ikke anledning til å frita bestemte brukergrupper.