Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1601 (2016-2017)
Innlevert: 25.09.2017
Sendt: 25.09.2017
Besvart: 03.10.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I sitt svar 11.09.2017 på skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes svarer ikke statsråd Sandberg på spørsmål om sin bruk av private e-postadresser. Derfor ser jeg det nødvendig å spørre en gang til.
Kan statsråden fullt og helt garantere at ingen lobbyister eller aktører som ønsker å påvirke statsråden er gitt, eller forsøkt gitt, privat(e) epostadresse(r) for å nå statsråden eller andre i politisk ledelse?

Begrunnelse

Fiskeribladet skriver at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i fjor ga sin private e-postadresse til kommunikasjonssjefen i NSL. Statsrådens svar 11.09.2017 ga ikke tydelig svar på om dette hadde skjedd.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Jeg er opptatt av at det skal være en åpenhetskultur i departementet. Jeg vil være tilgjengelig, slik at jeg kan samle inntrykk og erfaringer fra de som blir berørt av departementets avgjørelser, og som kjenner forholdene og næringen best. I den forbindelse møter både jeg og andre i politisk ledelse daglig mennesker som har ulike interesser, erfaringer og meninger de ønsker å fremme overfor departementet. Disse er det viktig å høre.

I tillegg til åpenhet og tilgjengelighet, er jeg opptatt av ryddighet. Det er vanskelig å skulle garantere for at det aldri har blitt gitt ut privat epost-adresse, eller at noen kan ha fått denne fra andre, og det er ikke ulovlig å benytte private adresser. All kommunikasjon jeg mottar som berører mitt virke som statsråd skal uansett journalføres, uavhengig av om de kommer inn på e-post eller på andre måter. Dette blir også gjort.

Som statsråd er det viktig å være tilgjengelig, men også å ha ryddighet rundt kommunikasjon. Begge delene prioriteres tungt. Det finnes ingen hemmelig bakkanal inn til verken meg eller andre i min politiske stab.