Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Dokument nr. 15:392 (2017-2018)
Innlevert: 28.11.2017
Sendt: 29.11.2017
Besvart: 04.12.2017 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Marit Berger Røsland

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): I dag er det 28. november, og dermed 23 år siden det norske folk for andre gang sa nei til medlemskap i EU gjennom en folkeavstemning. Fortsatt er det et stort flertall i befolkningen mot EU-medlemskap.
Skulle statsråden ønske at Norge var medlem i EU eller ville søke slikt medlemskap?

Marit Berger Røsland (H)

Svar

Marit Berger Røsland: Takk for spørsmålet. Mitt ansvar som EØS- og EU-minister er å følge opp regjeringens europapolitikk. Det er i Norges interesse å samarbeide tett med EU om felles europeiske og globale utfordringer, og å delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. Dette samarbeidet er med på å sikre norsk velstand og trygghet. Rammen for regjeringens europapolitikk er EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU.