Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:451 (2017-2018)
Innlevert: 06.12.2017
Sendt: 06.12.2017
Besvart: 11.12.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I desember 2016 fattet Stortinget vedtak om å endre statsborgerloven slik at tilbakekall av statsborgerskap må fastsettes gjennom dom. Jeg har vært i kontakt med flere hvor det nå er mer enn 5 år siden de fikk første brev fra UDI med varsel om tilbakekall, og som venter på avklaring av hvordan saken skal håndteres.
Kan statsråden redegjøre for prosessen for høring, og når kan Stortinget forvente et lovforslag til behandling?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Stortinget fattet 9. mai 2017 vedtak om at tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd skal skje ved dom. Stortinget ba samtidig regjeringen avvente saksbehandling av tilbakekall av statsborgerskap. Saken er fortsatt til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet. Det er for tidlig å tidfeste alminnelig høring og når Stortinget får saken til behandling. Jeg er imidlertid enig i at det er viktig å gjenoppta arbeidet med tilbakekall av statsborgerskap, og vi vil derfor gjennomføre høring snarest mulig.