Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:455 (2017-2018)
Innlevert: 06.12.2017
Sendt: 07.12.2017
Besvart: 13.12.2017 av finansminister Siv Jensen

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): Hvor stor andel av eiendomsskatten som norske kommuner i dag skriver ut på verk og bruk betales av utenlandske bedrifter, og hvor stor andel betales av statseide bedrifter eller staten?

Begrunnelse

Når kommunene ikke lenger kan skrive ut eiendomsskatt på kategorien "verk og bruk" går norske kommuner glipp av inntekter i størrelsesorden 800 millioner til 1,2 milliarder. Det er en stor omfordeling av verdier som da skjer, og det er viktig å vite hvem det er som får denne skatteletten. Eksempler fra tre kommuner i Nordland: Elkem Blue Star (Kina) betaler 8,9 av de 10,3 millionene som Sørfold kommune har i inntekt fra verk og bruk. I Mosjøen går 20 av 23 millioner til Alcoa og USA. I Narvik vil 15 millioner av 20 gå til LKAB og Sverige. Situasjonen i mange andre industrikommuner vil være den samme og det er viktig å få vite hvor store verdier som vil overføres fra norske kommuner til utenlandske selskaper.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Eiendomsskatten er en kommunal skatt. Kommunene rapporterer ikke opplysninger om hvem som betaler eiendomsskatt til KOSTRA, det nasjonale informasjonssystemet som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Finansdepartementet har derfor ikke grunnlag for å gi en samlet oversikt over hvor stor andel av eiendomsskatten på verk og bruk som betales av henholdsvis utenlandske bedrifter, statseide bedrifter eller staten. Det er for øvrig slik at staten uansett er fritatt for eiendomsskatt for visse typer eiendom dersom eiendommen er i direkte statlig eie, jf. eigedomsskattelova § 5.