Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:461 (2017-2018)
Innlevert: 07.12.2017
Sendt: 07.12.2017
Besvart: 14.12.2017 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Har utenriksministeren tatt opp saken om at kvinner dømmes til fengsel for spontanaborter med El Salvadors utenriksminister?

Begrunnelse

Spontanaborter blir ansett som drap i El Salvadors lovverk og Teodora del Carmen Vasquez har blitt dømt til 30 års fengsel for en dødfødsel i landet. Vasquez har allerede sittet 9 år i fengsel på grunn av denne dommen, men den 8. desember skal saken hennes opp til høring.

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine M. Eriksen Søreide: Nylig uttrykte vår ambassadør i Mexico, som også er akkreditert til El Salvador, norsk bekymring for situasjonen til Teodora del Carmen Vasquez overfor salvadoranske myndigheter. Det er beklagelig at dommen opprettholdes. Til tross for denne konkrete dommen, er det tegn til at myndighetene ønsker å myke opp sin strenge lovgivning. Norske myndigheter diskuterte dette helt nylig med FNs befolkningsfond (UNFPA) som også søker å påvirke salvadoranske myndigheter på dette området. Vi vil fortsette vårt påvirkningsarbeid overfor salvadoranske myndigheter slik vi allerede har gjort ved flere anledninger. Under siste landhøring av El Salvador i FNs menneskerettighetsråd stilte Norge flere spørsmål om abort og seksuelle og reproduktive rettigheter. Innsatsen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, inkludert arbeidet for trygge aborter, er et prioritert arbeid for Regjeringen. Regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken (2016-2020) er et nøkkelverktøy for å arbeide helhetlig med tematikken. Norge er blant de største giverne til dette arbeidet globalt. Regjeringen arbeider med og i FN, internasjonale frivillige organisasjoner samt globale finansieringsmekanismer som prioriterer kvinner, barn og unges helse. I Latin-Amerika støtter Norge Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen og andre menneskerettighetsinstitusjoner, der lignende saker blir behandlet. Norge støtter f.eks. organisasjonen «Center for Justice and International Law» (CEJIL), som i El Salvador følger opp konkrete abortsaker og hvor de gjør et viktig påvirkningsarbeid for å tilpasse lovgivningen til internasjonale standarder. Vi vil i vår kontakt med salvadoranske myndigheter fortsette å følge opp både abortlovgivningen generelt og den konkrete saken til Teodora del Carmen Vasquez.