Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:463 (2017-2018)
Innlevert: 07.12.2017
Sendt: 07.12.2017
Til behandling

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Hvordan vil statsministeren sørge for at landet nå får på plass den kompetansen som trengs innenfor kryptologi for å sikre rikets sikkerhet mot spionasje, sabotasje og terror?

Begrunnelse

Norge mangler kryptologer. Mangelen er så akutt at sikkerhets- og etterretningstjenestene nå er i gang med kriseplaner. I Dagens Næringsliv 2. desember kunne vi lese at både sikkerhetsmyndighetene og fremstående akademikere beskriver situasjonen som kritisk. Kjell Jørgen Hole, professor ved Institutt for informatikk og direktør ved Simula@UiB sier at «Det er blitt så få av oss at vi er oppriktig bekymret over hva om skulle skje hvis bussen skulle kjøre over oss». Olav Lysne omtaler mangelen som et «kjempeproblem for norsk sikkerhet». Det fremkommer i DN at under fem personer har den nødvendige kompetansen i Norge. Mangelen på kryptologer gjør oss sårbare og det er behov for tiltak for å sikre økt kompetanse og flere kryptologer, slik at vi kan sikre rikets sikkerhet mot spionasje, sabotasje og terror bedre enn i det som er tilfellet i dag.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Svaret er ennå ikke tilgjengelig