Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:598 (2017-2018)
Innlevert: 20.12.2017
Sendt: 20.12.2017
Besvart: 04.01.2018 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Jeg viser til Stortingets vedtak nr. 23, 24, 25 og 26 av 14. november 2017 og mitt spørsmål nr. 515. Gjennom media har jeg forstått at statsråden har fått svar fra de parlamentariske lederne.
Hva var svaret, og hvordan vil statsråden følge opp Stortingsvedtaket videre?

Begrunnelse

Jeg viser til tidligere skriftlig spørsmål der jeg viser til Stortingets vedtak nr. 23, 24, 25 og 26 av 14. november 2017. Mange har pekt på at vedtakene er uklare i sitt innhold. I svaret fra statsråden er brevet til de parlamentariske ledere vedlagt, der statsråden ber om tilbakemelding på 26 problemstillinger som oppstår ved gjennomføring av vedtaket.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg sendte 11. desember 2017 et brev til de parlamentariske lederne i de partiene som stemte for nevnte vedtak. I brevet skisserte jeg hittil identifiserte problemstillinger, ba om deres tilbakemelding og la frem forslag til løsninger. Min hensikt var å sikre at den videre oppfølgingen fra min side skulle være i tråd med de intensjoner flertallet hadde da de stemte for gjennomføring av vedtakene. Av svarbrev 12. desember fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de grønne og Rødt fremgikk det at partiene ikke ønsker å gi meg noen ytterligere tilbakemelding eller utdype sine vedtak. Jeg tar svaret til etterretning, og jeg vil selvsagt følge opp stortingsvedtakene av 14. november så raskt som mulig. Vedtakene vil bli fulgt opp med utgangspunkt i de anbefalingene jeg ga i brevet til de parlamentariske lederne. Dette arbeidet har svært høy prioritet i departementet, og jeg håper å kunne presentere innholdet i nytt regelverk om kort tid. Jeg har for øvrig i en instruks til UDI og UNE 14. november 2017 bedt om stans i iverksettelsen av alle saker som vil kunne være omfattet av Stortingets vedtak. Dette innebærer at ingen som kan være omfattet av vedtakene vil bli uttransportert nå.