Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:726 (2017-2018)
Innlevert: 17.01.2018
Sendt: 17.01.2018
Besvart: 24.01.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Som statssekretær Lunde uttaler i Bondebladet 12/1 2018 er det ulvene tilknyttet de to flokkene i Julussa- og Osdalsreviret som skal tas ut. Dette må forstås slik at intensjonene var å ta ut begge flokkene i sin helhet.
Hva er raskest mulig framdrift i en sak hvor det tildeles tilleggskvote og deretter lisensfelling på grunnlag av denne kvoten, og vil statsråden bidra til at slik kvote blir gitt?

Begrunnelse

I desember ble det gitt tillatelse til lisensfelling av 16 ulv i Julussa- og Osdalsrevirene. Fredag 12. januar ble jakten innstilt da 16 ulv var felt. Det antydes nå at det er flere ulv enn opprinnelig lagt til grunn i revirene, minst 5-6 ut over de som allerede er felt.

I Bondebladet samme dag uttaler statssekretær Lars Andreas Lunde:

«– Departementet har lagt til grunn at det som skal tas ut er ulvene tilknyttet de to flokkene i Julussa- og Osdalsreviret. Utgangspunktet er at når kvoten er fylt, stopper lisensfellingen. Dersom det fortsatt befinner seg ulver i området etter at kvoten er fylt, kan det bli aktuelt å gjøre en ny vurdering.»

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Vedtaket om lisensfelling av ulv i Julussa og Osdalen var rettet mot inntil 16 individer tilknyttet disse to flokkene. Dette var også i tråd med den antallsbegrensningen rovviltnemndene vedtok som første instans.

Jeg er godt kjent med at det har kommet meldinger om flere ulver i både Julussa- og Osdalsområdet. For meg er det i første omgang nødvendig å få dokumentasjon om antall ulver i disse områdene og hvor de kommer fra. En viktig årsak til dette er at genetikken spiller en viktig rolle for ulvebestanden, og vi skal så langt det er mulig unngå felling av genetisk viktige individer. Det er også slik at det opprinnelige vedtaket var rettet mot de to ulveflokkene Julussa og Osdalen. Dersom nye ulver har vandret inn i området, må det gjøres en vurdering av dette.

Miljødirektoratet er bedt om å prioritere arbeidet med kartlegging av ulveaktiviteten i området, så raskt og detaljert det lar seg gjøre. Jeg vil ta endelige standpunkt når jeg har god nok oversikt over ulveaktiviteten i området.