Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:740 (2017-2018)
Innlevert: 18.01.2018
Sendt: 19.01.2018
Besvart: 24.01.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): Kan vi være sikre på klima- og miljøministeren ivaretar statens interesser i denne saken, og ikke WWFs interesser?

Begrunnelse

Et bredt flertall på Stortinget har vært enig om at det skal tas ut betydelig antall ulv i Norge siden antall ulv er langt høyere en bestandsmålet. I desember ble det gjort vedtak om uttak av total 42 ulver på landsbasis.

Selv etter dette uttaket av ulv ligger man altså over det bestandsmålet Stortinget har satt.

Som kjent har WWF saksøkt Norge med mål om å få stoppet jakten på ulv.

Klima- og miljøministeren har tidligere uttrykt støtte til WWF og deres søksmål mot staten i spørsmålet om ulveforvaltning.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Saken gjelder WWFs søksmål mot staten i forbindelse med Klima- og miljødepartementets vedtak 1. desember 2017 om lisensfelling av ulv.

Representanten Sandra Borch kan være trygg på at både regjeringen og klima- og miljøministeren i denne saken vil ivareta statens interesser, i tråd med de to klagevedtakene Klima- og miljødepartementet fattet 1. desember 2017. Dette er en sak det er knyttet stor interesse til, og jeg ser det som viktig at retten nå skal ta stilling til det rettslige grunnlaget for felling.