Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:911 (2017-2018)
Innlevert: 09.02.2018
Sendt: 09.02.2018
Besvart: 19.02.2018 av finansminister Siv Jensen

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Coca-Cola i Lørenskog har varslet permitteringer fra 1. mars og begrunner dette med redusert salg som følge av økt grensehandel etter avgiftsøkninger i Norge.
Vurderer regjeringen endringer i avgiftspolitikken som følge av økt grensehandel og varsel om permitteringer i bransjen?

Begrunnelse

I følge Coca-Cola viser januartallene fra grensehandel med deres produkter en økning på hele 30 % sammenlignet med samme tid i fjor. Dette skjer før alle produsenter har satt opp prisene sine.

I følge NRK Dagsrevyen torsdag 8. februar blir en investering hos Coca-Cola i Lørenskog på 100 millioner kroner, som ville sikret arbeidsplasser og økt lønnsomhet i norsk produksjon, nå lagt på is. I stedet har bedriften på grunn av redusert salg av deres produkter, som følge av økt grensehandel etter avgiftsøkning, sendt ut permitteringsvarsel på 13 ansatte og man går fra tre til to skift fra 1. mars.

I følge Dagsrevyen 8. februar ligger det også an til at halve arbeidsstokken, 15 ansatte, ved Telemark kildevann i Fyresdal mister jobben på grunn av salgssvikt som følge av økt grensehandel.

Før jul sendte det børsnoterte netthandelsselskapet Net Trading Group, gjengitt av E24 4. februar, ut en pressemelding med det de sa var «den gledelige nyheten» om at den norske regjeringen har besluttet å øke sukkeravgiften. Deres produkter kan kjøpes avgiftsfritt fra utlandet opp til en grense på 350 kroner pr. ordre, noe som stadig flere nordmenn benytter seg av, og en utvikling som vil kunne akselerere etter det siste avgiftshoppet ved kjøp i Norge.

"Vi er både glade og overrasket over at den norske regjeringen har valgt å økt sukkeravgiften med opptil 83 prosent, skrev direktør Morten Hansson til sine aksjonærer."

"For NTG innebærer dette et betydelig økt potensial for våre produkter i det norske markedet."

Fra 29. desember til starten av februar har selskapets aksje steget 31,61 prosent. "Januar har gått over all forventning, sier Hansson til E24." I følge samme reportasje har E24 vært i kontakt med nettbutikker for godteri i både Tyskland og Sverige, og samtlige reklamer med at man nå kan kjøpe enda mer godteri grunnet regjeringens momskutt.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Som følge av budsjettforliket i Stortinget om 2018-budsjettet ble særavgiften på alkoholfrie drikkevarer økt med 42,2 pst. nominelt (1,41 kroner per liter) fra 1. januar 2018. Dersom f.eks. en liter brus kostet 20 kroner per liter i 2017, og hele avgiftsøkningen veltes over i prisen til forbrukerne, vil avgiftsendringen gi en prisøkning på 8,1 pst. (hensyntatt 15 pst. merverdiavgift på næringsmidler). Hvilken effekt en slik prisøkning vil få for omsetningen av alkoholfrie drikkevarer i Norge og ved grensehandel, er det for tidlig å si noe om.

I en undersøkelse av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) fra 2012 (notat 2012 – 17 «Grensehandel – utvikling, årsaker og virkning») indentifiserer NILF lavere priser som hovedårsaken til at det foregår grensehandel. NILF peker også på at faktorer som at det er hyggelig med tur og et annerledes vareutvalg, er en del av motivasjon for å legge turen til Sverige.

Det relative prisnivået mellom Norge og Sverige påvirkes av avgiftsforskjeller mellom landene. Det er imidlertid også andre faktorer som har betydning for prisforskjellen. Mye av grensehandelen omfatter varer som i liten grad er omfattet av særavgifter, blant annet kjøttvarer og andre matvarer. For slike produkter bidrar det strenge importvernet på jordbruksprodukter til høyere pris i Norge. I tillegg er kostnadsnivået i Norge gjennomgående høyere enn i Sverige.

I tillegg til at nordmenn handler på dagstur i utlandet, kan også handel fra utenlandske nettbutikker medføre redusert omsetning av enkelte grensehandelsutsatte varer i Norge. Varesendinger med verdi under 350 kroner som sendes til mottaker i Norge, er fritatt for merverdiavgift, særavgifter og toll. Fritaket gjelder ikke alkohol og tobakksvarer. Frakt- og forsikringskostnader inngår i vareverdien.

Den avgiftsfrie grensen er en konkurranseulempe for norske aktører. Dersom grensen reduseres eller fjernes, vil imidlertid flere forbrukere enn i dag bli ilagt et gebyr fra fraktselskapet. Dette kan gjøre små vareforsendelser uforholdsmessig dyre, og kan utgjøre et hinder mot å handle fra utenlandske nettbutikker.

Jeg minner for øvrig om at grensehandel ikke er udelt negativt. Grensehandel utvider nordmenns valgmuligheter og er dermed en fordel for forbrukerne.

Det er de samlede rammebetingelsene som har betydning for vekst og arbeidsplasser her i landet. Regjeringen prioriterer derfor vekstfremmende tiltak for hele næringslivet. Dette arbeidet fortsetter i de kommende budsjettene.