Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:1074 (2017-2018)
Innlevert: 02.03.2018
Sendt: 02.03.2018
Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren
Besvart: 12.03.2018 av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil helse- og omsorgsministeren utrede en innføring av 18 års grense for salg og kjøp av energidrikk med høyt koffeininnhold?

Begrunnelse

Det fremgår av Forbrukerrådets nettsider 7. februar 2018 at Forbrukerrådet mener energidrikk med høyt koffeininnhold ikke bør selges til mindreårige. Årsaken er tilgjengelig kunnskap når det gjelder risiko for koffeinforgiftning ved akutt høyt inntak av energidrikk.

Forbrukerrådet skriver at de vet at høyt inntak av energidrikk på kort tid er farlig, og at vi ikke gjør nok for å beskytte barn og unge. Rådet mener produktet er urovekkende lett tilgjengelig i butikker og kiosker.

I følge pressemeldingen har regjeringen i Sverige har nylig bedt egne helsemyndigheter om å utrede aldersgrense for salg av energidrikk. EU-landene Litauen og Latvia har allerede innført forbud mot salg til mindreårige, og i England mener forskningsmiljøer og organisasjoner at aldersgrense må til.

Både i Norge og i Sverige har ungdom vært innlagt med alvorlige helseproblemer som følge av høyt inntak av energidrikk. Forbrukerrådets egen undersøkelse viser at barn helt ned i 10-årsalderen drikker energidrikk regelmessig.

Forbrukerrådet skriver at i tillegg til bekymringen knyttet til akutt høyt inntak, vet vi at et regelmessig forbruk kan gi både søvnvansker og konsentrasjonsproblemer hos barn og unge.

Dette er ikke et produkt som er beregnet for barn og unge, og det må vi nå ta konsekvensene av, sier fagdirektør for helse i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet vil ta initiativ til et møte med handelen for å diskutere en selvpålagt aldersgrense i butikker og kiosker, i påvente av nødvendig regulering her hjemme.

Åse Michaelsen (FrP)

Svar

Åse Michaelsen: Jeg er glad for at representanten Toppe er opptatt av barn og unges helse. Jeg er kjent med Forbrukerrådets bekymring knyttet til høyt forbruk av disse produktene blant barn og unge og deler denne bekymringen.

Jeg er også kjent med reguleringen i Latvia og Litauen, og at Sverige nå utreder saken. Utredningen skal legges frem for Riksdagen i desember d.å.

På bakgrunn av dette mener jeg at det også i Norge er grunnlag for å igangsette en utredning for å innhente mer kunnskap om bruk av energidrikker mv hos barn og unge, samt forekomst og risiko for ugunstige helseeffekter.

Med grunnlag i en slik problemforståelse vil jeg vurdere ulike tiltak for best mulig å beskytte barn og unge mot skadene energidrikker kan gi. Eksempler på tiltak kan være frivillig innføring av aldersgrense i bransjen eller tydeligere merking av produktene slik at barn og foreldre kan ta gode valg.