Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1356 (2017-2018)
Innlevert: 16.04.2018
Sendt: 17.04.2018
Besvart: 25.04.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hvorfor viser statsråden i forslaget til bemanningsnorm til hvor mange kommuner som hadde 6,3 barn pr voksen sine barnehager i 2016 når normen er på 6,0 barn per voksen, og hvor mange og hvilke kommuner var det som hadde mer enn 6,0 barn per voksen i desember 2016?

Begrunnelse

I forslaget til bemanningsnorm, i (prop. 67 L (2017-2018)) mener regjeringen det ikke er behov for en overgangsordning for private barnehager, men skriver også at de har forståelse for at dette «kan slå uheldig ut for private barnehager som per i dag ikke oppfyller bemanningsnormen per i dag». Videre skriver regjeringen at de legger til grunn «at dette vil bli et begrenset problem, da det kun er 33 kommuner som per desember 2016 hadde mer enn 6,3 barn per voksen i sine barnehager». Men når normen er på 6,0 fremstår det lite relevant å vise til hvor mange kommuner som hadde 6,3 barn per voksen i sine barnehager.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]