Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1656 (2017-2018)
Innlevert: 24.05.2018
Sendt: 25.05.2018
Besvart: 01.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Kabotasje med utenlandske sjåfører og biler er et stadig økende problem i transportsektoren. Transportselskapet Bring er et heleid datterselskap av det helstatlige selskapet Posten Norge. Brings virksomhet er konsentrert til Norden. I Norge er Bring den delen av Post-konsernet som betjener bedriftskundene.
Hvor stor andel av Brings transporter i Norge foregår med utenlandske sjåfører?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Departementet har forespurt Posten Norge AS. Selskapet viser til at lovlig kabotasjekjøring i det norske transportmarkedet ifølge SSB-tall fra 2016 utgjør 4,5 pst. av transportarbeidet. Posten Norge-konsernet benytter lovlig kabotasjekjøring i en viss grad, men anslår andelen av Brings transporter i Norge som foregår med kabotasjekjøring til under en prosent.