Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1782 (2017-2018)
Innlevert: 08.06.2018
Sendt: 11.06.2018
Besvart: 19.06.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Petter Eide (SV)

Spørsmål

Petter Eide (SV): Hva gjør regjeringen for å hindre at Israel river den palestinske beduinlandsbyen Khan al Ahmar utenfor Jerusalem som har en delvis norsk-finansiert barneskole?

Begrunnelse

Israelske myndigheter har for flere år siden utstedt ordre om at flere bygninger og annen infrastruktur i beduinlandsbyen Khan al Ahmar på Vestbredden skal rives. Rivingsordren omfatter blant annet en skole som Norge har vært med å finansiere gjennom FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) og Flyktningehjelpen. I februar 2017 kom den norske regjeringen med en uttalelse hvor de ba Israel droppe tiltaket. Daværende utenriksminister Børge Brende sa at det ikke er akseptabelt å sette i verk tiltak som begrenser barns adgang til utdanning. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/israel_riving/id2540299/

Innbyggerne i Khan al-Ahmar er flyktninger fra Jahalin-stammen som ble fordrevet fra Negev-ørkenen av det israelske militæret på 1950-talet. Det bor 32 familier i Khan al-Ahmar, rundt 170 personer, halvparten av dem barn. Skolen er den eneste tilgjengelige for rundt 160 barn i fem landsbyer i området.

Israelsk høyesterett godkjente i slutten av mai rivingsordren av landsbyen som ligger i område C på Vestbredden fordi bygningene er satt opp uten tillatelse. Det er svært vanskelig for palestinere å få godkjent byggetillatelser.

Bare 16 av 1253 søknader om byggetillatelse i område C ble godkjent i perioden 2014-2016. Området Khan al-Ahmar ligger i er tiltenkt ekspansjon av de folkerettsstridige israelske bosettingene Kfar Adummin og Maaleh Adummin.

Det er ventet at rivningen kan iverksettes når som helst de kommende ukene.

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine M. Eriksen Søreide: Norge har uttrykt dyp bekymring over denne saken i en felles uttalelse med EU 12. mai. Den israelske beslutningen om å rive beduinlandsbyen Khan al Ahmar på Vestbredden vil ramme en særlig utsatt og sårbar gruppe.

Norges representant til de palestinske myndighetene har besøkt landsbyen ved flere anledninger. Vi er godt kjent med den vanskelige situasjonen for innbyggerne i Khan al Ahmar. Norge har også tidligere oppfordret Israel til å trekke ordre om riving av flere bygninger og annen infrastruktur. Gjennom FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) og Flyktninghjelpen har vi vært med på å finansiere en skole i landsbyen. Skolen er viktig fordi den også inkluderer barn fra flere andre nærliggende landsbyer. Sammen med flere andre land har Norge lagt særlig vekt på å bidra til å styrke utdanningstilbudet til palestinske barn.

Vi har tatt saken opp direkte med israelske myndigheter og har bedt om at beslutningen ikke iverksettes.