Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:2015 (2017-2018)
Innlevert: 06.08.2018
Sendt: 07.08.2018
Besvart: 13.08.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): I Innst. S. nr. 65 (1994–1995), under 2.1.2.3 Tollberegningsgrunnlaget, heter det: «...I hvert enkelt tilfelle er det den tollsats som gir det høyeste tollbeløp ved innførsel som skal benyttes.”
Kan statsråden redegjøre for senest oppdaterte tall for tollbeskyttelsen, tollsats og tollbeløp ved innførsel, hhv. vist med både kronetoll og prosenttoll, for samtlige jordbruksvarer i Tolltariffen?

Begrunnelse

Alternativt kan redegjørelsen avgrenses til følgende jordbruksvarer: Mathvete, bygg, havre, melk konsum, hvitost (Norvegia), jogurt naturell, rømme, storfe helslakt, storfe nakke, storfe mørbrad, storfe bryst/bibringe, storfe kjøttdeig, storfe entrecote, storfe bog, storfe biff, storfe indrefilet, storfe lår, lam helslakt, lam bryst/nakke, lam bog, lam sadel, lam side, lam kjøttdeig, svin helslakt, svin kjøttdeig, svin skinke, svin bog, svin nakke, svin kotelettkam, svin mørbrad, kylling helslakt, kylling bryst, kylling lår og egg.

Svaret ønskes utarbeidet ut fra følgende oppsett:

• Pris i Norge (kr/kg)

• Internasjonal referansepris (kr/kg)

• Tollbeskyttelse, med kr-toll (kr/kg)

• Tollbeskyttelse, med prosenttoll (kr/kg)

• Tollbeløp ved innførsel, kr-toll (kr/kg)

• Tollbeløp ved innførsel, prosenttoll (kr/kg)

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]