Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2101 (2017-2018)
Innlevert: 23.08.2018
Sendt: 24.08.2018
Besvart: 31.08.2018 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): 29-årige Israa al-Ghomgham står i fare for å bli henrettet i Saudi-Arabia for å fredelig ha stått opp for menneskerettigheter og religionsfrihet.
Hva mener utenriksministeren om den planlagte henrettelsen, og hvilke steg vil norske myndigheter ta for å legge press på Saudi-Arabia for å stoppe henrettelsen?

Begrunnelse

Human Rights Watch meldte denne uken at aktivister arrestert for å ha fredelig demonstrert for menneskerettigheter og religionsfrihet er i fare for å bli dømt til døden i Saudi-Arabia. Blant disse er den kvinnelige aktivisten Israa al-Ghomgham. Dette er ett eksempel på en svær alvorlig situasjon for menneskerettigheter, ytringsfrihet og religionsfrihet i Saudi-Arabia, og al-Ghomghan vil, hvis hun blir henrettet, være den første kvinne som henrettes som følge av fredelige protester for menneskerettigheter. Det er ikke for sent å redde al-Ghomghan og de øvrige aktivistene som risikerer å bli dømt til døden og flere menneskerettighetsorganisasjoner har startet en kampanje for å stoppe henrettelse.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Norge er imot all bruk av dødsstraff, og arbeider systematisk i FN og opp mot enkeltland for å nå målet om global avskaffelse av dødsstraff. Vi oppfordrer land som ikke har avskaffet dødsstraff, herunder Saudi-Arabia, til å innføre moratorium og umiddelbar stans i henrettelser.

Jeg er sterkt bekymret over utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia. Dette gjelder ikke minst fengsling av menneskerettighetsforsvarere, manglende ytringsfrihet og økt bruk av dødsstraff, inkludert situasjonen til Israa al-Ghomgham.

Saudiske myndigheter har ansvar for å etterleve sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Disse forpliktelsene stiller blant annet krav om rettferdig rettergang. Det er også myndighetenes ansvar å sørge for at menneskerettighetsforsvarere får utføre sitt arbeid uten å risikere straff og forfølgelse.

Norge har jevnlig tatt opp menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia i FN-sammenheng, senest under Menneskerettighetsrådets sesjon i juni. Landhøringen (UPR) som vil finne sted i november, vil være en god anledning til å ta opp konkrete saker, inkludert dødsstraff.

De siste månedene har vi uttrykt en særlig bekymring over situasjonen for menneskerettighetsforsvarere overfor saudiske myndigheter. Dette har vi gjort både i Riyadh og overfor den saudiske ambassaden i Oslo. Vi samarbeider med nærstående land i denne typen saker. Å tale med felles stemme gir økt styrke.

Vår ambassade i Riyadh deltar i rettshøringene til menneskerettighetsaktivister når det er mulig å få tilgang i rettslokalene. Vi vil også i saken til Israa al-Ghomgham be om å få delta på rettshøringene.

Jeg viser for øvrig til mitt skriftlige svar på spørsmål 1665 fra representanten Øvstegård den 1. juni i år, angående menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia.