Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:40 (2018-2019)
Innlevert: 04.10.2018
Sendt: 04.10.2018
Besvart: 11.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva gjør justisministeren for å sikre at riktige ressurser i dag jobber med å løse saken om drapet på Birgitte Tengs og er det gjort en kritisk gjennomgang av de enkelte medlemmer i sakens Cold Case team?

Begrunnelse

Drapet på Birgitte Tengs fra Karmøy, Rogaland, har gjennom mange år rystet lokalsamfunnet så vel som hele landet. Politiet og spesialetterforskere har ikke greid å løse denne sak enda. TV2 har vist serien "Hvem drepte Birgitte". Serien er basert på politiets egne dokumenter samt boka Hvem drepte Birgitte av Bjørn Olav Jahr. Det påpekes nå av forsvarsadvokat, journalister, helsepersonell og ressurser i politiet at det ble begått mange feil i etterforskningen. Dette skader tilliten til vårt politi. Samfunnet og familie må få svar.

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Det tilligger ikke meg som justisminister å ha en oppfatning om politiets organisering av etterforskningen i enkeltsaker. Det er opp til hver enkelt politimester å prioritere sine ressurser ut fra de mål og prioriteringer som er gitt av departementet og Politidirektoratet gjennom tildelingsbrev og disponeringsskriv. Videre er det Riksadvokaten som har det overordnede ansvar for fagledelsen av straffesaksbehandlingen i Norge.