Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:181 (2018-2019)
Innlevert: 18.10.2018
Sendt: 19.10.2018
Besvart: 26.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hvor mange flere lærere har blitt ansatt i skolen til de yngste barna siden 2013, og hvordan definerer kunnskapsministeren «de yngste barna»?

Begrunnelse

Høyre har den siste tiden delt et bilde på Facebook som påstår at det har blitt «2048 flere lærere til de yngste barna».

Det har vært en prioritering for Stortinget de siste årene å øke antallet lærere og sikre innføringen av en lærernorm i grunnskolen, men oversikten over antallet nye lærere som har blitt ansatt i norsk skole siden skoleåret 2013/2014 varierer. Det er også forskjell på antall lærere og antall lærerårsverk. Vil bemerke at spørsmålet handler om antall flere lærere for de yngste, og ikke antallet lærerårsverk.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen innførte i 2015 et særskilt tilskudd for økt lærertetthet for 1.- 4,trinn og har trappet dette tilskuddet opp til om lag 1,4 milliarder kroner i 2017. Fra høsten 2018 har tilskuddet inngått i finansieringen av lærernormen.

Jeg definerer de yngste barna i skolen som elevene på 1.- 4. trinn. Økningen i antall årsverk til undervisning etter at tilskuddet ble innført, dvs. økningen fra skoleåret 2014-2015 til 2017-2018, er først og fremst kommet på 1.- 4. trinn. Her var det 1 656 flere årsverk skoleåret 2017-2018 enn i skoleåret 2014-2015. Økningen i antall lærere på 1.- 4. trinn var 1 118 i samme periode. Fra 2013-2014 til 2017-2018 er økningen 1 330.

Tall fra GSI viser at det har vært økning på 2 084 årsverk til undervisning i hele grunnskolen de siste tre skoleårene, det vil si fra skoleåret 2014-2015 til 2017-2018. Det fremkommer av tabell 6.3 i Prop. 1 S (2018-2019) fra Kunnskapsdepartementet at denne økningen er i årsverk og gjelder hele grunnskolen.

I debatten om utdanningspolitikk er ofte "antall lærere" en diskusjon på samme måte som "antall elever i klassen". Kunnskapsdepartementet bruker som hovedregel lærerårsverk og "antall elever per lærerårsverk". Dette gjør vi både for å være presise og kunne sammenligne over tid, og fordi det gir et bedre bilde av ressursinnsatsen i skolen.