Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:337 (2018-2019)
Innlevert: 09.11.2018
Sendt: 09.11.2018
Besvart: 19.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Vil statsråden følge opp Stortingets rovviltforlik gjennom å gi fellingstillatelse for den foreslåtte lisenskvoten på 43 ulv, hvorav 17 skal finnes sted i Hobøl-, Mangen- og Slettåsreviret, og når kan en beslutning ventes å finne sted?

Begrunnelse

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert hvordan de fastsatte lisenskvotene samlet vil påvirke ulvebestanden.
Rovviltnemndene har fastsatt en kvote på 43 dyr, hvorav 17 er i ulvesonen innenfor de tre etablerte revirene Hobøl, Mangen og Slettås.
Stortinget har vedtatt at det nasjonale bestandsmålet skal være fire til seks årlige ulvekull, hvorav minst tre skal være helnorske.
I en pressmelding fra Miljødirektoratet gjengitt i Nationen 7. september uttaler direktør Ellen Hambro: – En samlet vurdering tilsier at det er sannsynlig at bestandsmålet for ulv nås i 2019 hvis rovviltnemndenes kvoter blir stående. Vi peker samtidig på at marginene er små, og at det er mange usikre faktorer som spiller inn.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Klima- og miljødepartementet fører en rovviltpolitikk som er i tråd med Stortingets rovviltforlik, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Den saken representanten viser til er til klagebehandling i Klima- og miljødepartementet og jeg kan ikke uttale meg nærmere om saken på det nåværende tidspunkt. Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen starter 1. januar, og en avgjørelse i saken vil foreligge før den tid.