Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:362 (2018-2019)
Innlevert: 13.11.2018
Sendt: 14.11.2018
Besvart: 19.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Carl-Erik Grimstad (V)

Spørsmål

Carl-Erik Grimstad (V): Har politiet hjemmel til å bruke hund ved undersøkelser av elever og/eller skolens område dersom det ikke foreligger noen kvalifisert mistanke om straffbare forhold?

Begrunnelse

Torsdag 8. november besøkte politiet Flora videregående skole for å informere om rusbruk og politiets forebyggende arbeid. De hadde med seg søkshunder som under besøket markerte på to av elevene. Disse ble arresterte. Dette skjedde til tross for at Justisdepartementet i 2013 instruerte politiet til å stoppe hundeaksjoner på skoler.

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Søk etter narkotika rettet mot enkeltelever og deres eiendeler er et inngrep som krever et hjemmelsgrunnlag uavhengig av om det skjer som ledd i etterforskning eller forebygging. Utenfor straffeprosessloven, som krever kvalifisert mistanke, finnes ingen lovhjemmel som gir grunnlag for slike søk.

Dersom søket ikke rettes mot elever eller deres eiendeler, kan narkotikahund brukes til å søke på skolens område. En anmodning eller samtykke fra skolen er tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag i slike tilfeller. Elever og deres eiendeler bør holdes atskilt fra slike søk.